играть

играть
1) (во что) грати, гуляти в що и в чого, (тешиться) гратися, бавитися в що, (в детск. яз.) гратоньки, граватовьки, гулятоньки, гуляточки. [Гуляють у тісної баби (Рудч.). Гуляєте в креймахи? В дамки гуляєте, чи ні? (Звин.). Чи ти граєш в якоїсь іграшки, чи що? - говорила Олеся (Н.-Лев.). Можна гратися, можна бігати, бурушкатися без кінця (Васильч.). Кругом них бавилася дітвора, дзвінким реготом сповняючи повітря (Черкас.)]. -рать в куклы, в жмурки, в мячик - гуляти, гратися в ляльки, в піжмурки, в м'яча. -рать в карты, в шахматы - грати, гуляти в карти, в шахи. [Троє вірмен зараз-же з боку біля Марка гуляють у карти (Грінч.)]. -рать по большой, по маленькой - грати в велику, в малу гру. -рать на мелок - набір грати. -рать в бубнах, в пиках - грати на дзвінці, на вині. -рать (с) чем - гратися, бавитися, гулятися (з) чим. С ним как с огнём -рать - з ним як з огнем гратися, гулятися, бавитися. -рать кем - гратися, бавитися, гулятися ким. [Чи будеш ним мов пташкою гулятись, на ниточці прив'яжеш для дитини? (Куліш). Вона чула серцем, що Миколай тільки бавиться нею (Гр. Григ.)]. Судьба -рает людьми - доля грається людьми, жартує з людьми. Кошка -рает с котятами - кішка грається з кошенятами. -рает, как кот мышью - грається, як кіт (з) мишею. -рать с кем (иметь партнёром) - грати, гуляти з ким; (тешиться, забавляться) гратися, гулятися, бавитися з ким. [З собакою унучок грався (Шевч.). Вовчиця на сонці з вовченятами грається (Рудч.). Ще недавно вона з їми в ляльки гулялася, а он тепер уже порається (Грінч.)]. -рать на бирже - грати на биржі. -рать на повышение - бити на підвищення;
2) (на музык. инструм. и о них) грати (на що и на чому, у що). [Кобзар чутно як грає і співає про Морозенка (М. Вовч.). Бас гуде, скрипка грає (Номис)]. -рать на лире, на скрипке, на дуде, на пианино, на рояли - грати на ліру (и на лірі), на скрипку (и на скрипці), на дудку (и у дудку), на піяніно (и на піяніні), на роялі. [Грає на ліру (Звин.). Сидить кобзар на могилі та на кобзі грає (Шевч.)];
3) что - грати що. -рать кого, чью роль изображать на сцене - грати, удавати кого, чию ролю. [Він грає Гамлета (Крим.). Жінок на театрі (грецькім) удавали теж чоловіки (Єфр.). І що-найпишнішії дами з придворних вдавали на сцені субреток моторних, щоб слави і втіхи зажить (Л. Укр.)]. -рать роль чего - грати, (исполнять) відігравати, відбувати ролю чого. Это не -рает роли - це не грає ролі, це не має ваги. -рать главную или руководящую роль, -рать первую скрипку (переносно) - першу скрипку грати, перед вести в чому. [В Київі знайшов Шевченко цілу вже громаду ентузіястичної молоди, між якою перед вели Костомаров та Куліш (Єфр.)]. -рать значительную, выдающуюся роль - чимало, багато важити (в чому). -рать свадьбу - справляти весілля. [Одної неділі справляли весілля Настине з Петром, другої вінчали Гната (Коцюб.)];
4) (об игре света, красок, лица) грати (чим), мінитися (чим). [Небо грає усякими барвами (Коцюб.). По той бік Росі грала зірниця (Н.-Лев.). На устах під чорним вусом грала усмішка (Коцюб.)]. Солнце -рает на Пасху - сонце грає, міниться на Великдень. Шампанское -рает в бокале - шампанське грає в келіху. Румянец -рает - рум'янець грає, міниться. [В обох на щоках міниться невгасимою купинкою рум'янець (Васильч.)];
5) (бродить) грати, шумувати, мусувати, (только переносно) буяти. [Чи не той то хміль, що у пиві грає? (АД.). Мед вже почав у бочці грати (Сл. Гр.)]. Молодая кровь -рает - молода, юнацька кров грає, буяє, шумує. [Бо то не кров юнацька в мене грає (Грінч.)]. Волна -рает - хвиля грає. Играя, Играючи (шутя) - гуляючи(сь), заіграшки[у]. Это -ючи сделать можно - це гуляючи(сь), заіграшки[у] зробити можна. Игранный - граний, гуляний.
* * *
1) гра́ти; (во что, с кем-чем) гратися, гуля́ти, гуля́тися; (забавляться) ба́витися, -влюся, -вишся; (относиться несерьёзно) жартува́ти

\игратьть в зага́дки — гра́ти в за́га́дки, зага́дувати за́га́дки [оди́н о́дному]

\игратьть в ку́клы — гра́тися (гуля́ти, гуля́тися) в ляльки́ (з лялька́ми)

\игратьть в ша́хматы — гра́ти (гуля́ти) в ша́хи

\игратьть глаза́ми — гра́ти очи́ма

\игратьть коме́дию — см. комедия

\игратьть на би́рже — гра́ти на бі́ржі

\игратьть на не́рвах чьих — см. нерв

\игратьть на́ руку (в ру́ку) кому́ — гра́ти на ру́ку кому́

\игратьть огнём (с огнём) — гра́тися з вогне́м

\игратьть роль — а) прям. гра́ти роль; б) перен. відіграва́ти роль

\игратьть сва́дьбу — справля́ти (гуля́ти, гра́ти) весі́лля

\игратьть свое́й жи́знью — гра́ти свої́м життя́м

\игратьть слова́ми — гра́ти слова́ми; (острить) каламбу́рити

2) (о вине и шипучих напитках) гра́ти, виграва́ти, -грає́, шумува́ти, -му́є
3) (сверкать, отражаясь) гра́ти, виграва́ти, міни́тися, -ни́ться, перелива́ти, перелива́тися, блища́ти, блисті́ти, -ти́ть, ся́яти, ся́ти(ся́є); (о смене оттенков, тонов) лелі́ти

\игратьть все́ми цвета́ми [ра́дуги] — гра́ти (виграва́ти, міни́тися, перелива́ти, перелива́тися) всіма́ ба́рвами [ра́йдуги]

4) (о чувствах, мыслях, воображении) гра́ти, шумува́ти, буя́ти
5) (на музыкальном инструменте) гра́ти, виграва́ти

\игратьть в две (в четы́ре) руки́ — гра́ти (виграва́ти) в дві (в чоти́ри) руки́

\игратьть на скри́пке — гра́ти (виграва́ти) на скри́пці (на скри́пку)

\игратьть пе́рвую скри́пку — гра́ти пе́ршу скри́пку

6) (петь) диал. співа́ти

\игратьть пе́сни (пе́сню) — співа́ти [пі́сню, пісні́]


Русско-украинский словарь. 2013.

Смотреть что такое "играть" в других словарях:

 • ИГРАТЬ — ИГРАТЬ, играю, играешь, несовер. 1. без доп. Развлекаться, забавляться; резвясь, забавляться. Дети весь день играли в саду. Кошка играет на ковре. || во что и что. Проводить время в каком нибудь занятии, служащем для развлечения, доставляющем… …   Толковый словарь Ушакова

 • ИГРАТЬ — ИГРАТЬ, игрывать чем, во что, с кем, на чем, по чем, что; шутить, тешиться, веселиться, забавляться, проводить время потехой, заниматься чем для забавы, от скуки, безделья; | издавать и извлекать музыкальные звуки; | представлять что, изображать… …   Толковый словарь Даля

 • ИГРАТЬ — ИГРАТЬ, аю, аешь; игранный; несовер. 1. Резвясь, развлекаться; забавляться чем н. Дети играют в саду. Рыба играет в реке (перен.). И. с кем н. как кошка с мышью (забавляясь, мучить). И. кистями платка (перебирать их). 2. во что и на чём.… …   Толковый словарь Ожегова

 • играть — См. забавлять(ся), шалить... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. играть выступать, представлять, делать ход, ходить; забавлять(ся), шалить; резаться, дуться; выступать,… …   Словарь синонимов

 • Играть — на чемъ, на что (иноск.) съ разсчетомъ дѣйствовать на чувства, какъ бы затрагивая извѣстную чувствительную струну. Ср. Надо, вѣдь, всегда играть на благородныхъ страстяхъ человѣка ... Лѣсковъ. Смѣхъ и горе. 78. Ср. И пошелъ, и пошелъ Сергѣй… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • играть — ИГРАТЬ, аю, аешь; несов., с кем (или играть в такие игры). Ирон. Иметь с кем л. дело, связываться с кем л. Нет, я с начальством не играю …   Словарь русского арго

 • играть — играть, играю, играет; дееприч. играя, в просторечии и народно поэтической речи играючи …   Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

 • играть — ветер играет • действие, субъект играет марш • действие, субъект играет музыка • действие, субъект играет улыбка • действие, субъект играть активную роль • действие играть большую роль • действие играть важнейшую роль • действие играть важную… …   Глагольной сочетаемости непредметных имён

 • ИГРАТЬ —     Сон, в котором вы видите себя играющей в азартные игры, предвещает неприятности. Если вы при этом выигрываете – наяву попадете в дурную компанию и, пытаясь выехать за счет других, наживете себе врагов.     Если проигрываете – над вами… …   Сонник Мельникова

 • играть — а/ю, а/ешь, а/ют, нсв.; сыгра/ть (ко 2 4, 9, 10 знач.), сов. 1) (с кем/чем, во что и без доп.) Заниматься чем л. для развлечения, удовольствия. Играть со щенком. Играть в прятки. Играть в карты. Играть во дворе. Море нежно стлалось вок …   Популярный словарь русского языка

 • играть — а/ю, а/ешь; игра/ющий; и/гранный; ран, а, о; игра/я; (разг.), игра/ючи; нсв. см. тж. играться, игрывать, играючи, играющий 1) а) Забавляться, резвиться, развлек …   Словарь многих выражений

Книги

Другие книги по запросу «играть» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»